Pol stoletja SMD


Zgodovina

Tanja Cegnar: Petdeset let Slovenskega meteorološkega društva 

PDF (324K)

 

Vital Manohin: Zgodovina razvoja meteorologije v Sloveniji (do leta 1968)

PDF (143K)

 

Zdravko Petkovšek: Prvih 50 let študija meteorologije (1950-2000) na Univerzi v Ljubljani

PDF (381K)

 

Andrej Hočevar, Lučka Kajfež-Bogataj: Razvoj agrometeorologije kot samostojne vede na Biotehniški fakulteti

PDF (244K)


Meritve in opazovanja

Boris Zupančič: Razvoj meteorološke mreže na Slovenskem


PDF (194K)

 

Bojan Paradiž: Razvoj meteorološke merilne opreme in avtomatizacija meritev


PDF (239K)

 

Mateja Iršič Žibert: Satelitska meteorologija


PDF (767K)

 

Marjan Divjak: Zgodovina radarskega zaznavanja in merjenja padavin v Sloveniji


PDF (410K)

 

Klemen Bergant, Andrej Filipčič, Matej Horvat, Darko Veberič, Danilo Zavrtanik, Marko Zavrtanik: Uvajanje lidarskih meritev v Sloveniji


PDF (327K)

 

Zorko Vičar: Meteorološki podatki in arhiv


PDF (299K)Opozorila in napovedi


Janez Markošek, Andrej Velkavrh: Pomen javne vremenske službe pri opozarjanju prebivalcev pred nevarnimi vremenskimi pojavi


PDF (255K)

 

Jože Rakovec: Razvoj napovedovanja vremena v svetu


PDF (254K)

 

Andrej Hočevar: Napoved vremena v Sloveniji v letih od 1955 do 1960


PDF (137K)

 

Branko Gregorčič: Razvoj napovedovanja vremena v Slovenski meteorološki službi v letih 1984-2004

PDF (144K)Klima


Gregor Gregorič: Najstarejši zapisi o podnebju na ozemlju današnje Slovenije in klimatologija v obdobju geografov


PDF (246K)

 

Tanja Cegnar, Boris Zupančič, Mojca Dolinar: Klimatologija v zadnjih 35. letih


PDF (392K)

 

Lučka Kajfež-Bogataj: Živeti s klimatskimi spremembami


PDF (233K)

 

Klemen Bergant, Lučka Kajfež-Bogataj: Priprava scenarijev podnebnih sprememb za Slovenijo


PDF (587K)Tehnična meteorologija


Jožef Roškar: Obramba pred točo v Sloveniji


PDF (293K)

 

Mirko Kovač, Andrej Hrabar:Letalska meteorologija v Sloveniji


PDF (147K)

 

Anton Planinšek: Meteorološke meritve za potrebe varstva zraka


PDF (165K)Biometeorologija


Ana Žust, Andreja Sušnik, Ciril Zrnec, Iztok Matajc: Aplikativna agrometeorologija v Sloveniji včeraj in danes


PDF (399K)

 

Zalika Črepinšek: Fenologija in uporaba fenoloških podatkov


PDF (301K)

 

Andreja Sušnik, Jožef Roškar: Svetovna meteorološka organizacija in 13. zasedanje Komisije za agrometeorologijo v Ljubljani


PDF (237K)

 

Majda Vida, Tanja Cegnar: Biometeorologija človeka


PDF (438K)Pregledna članka


Zdravko Petkovšek: Burja v Sloveniji in nekoliko južneje


PDF (358K)

 

Jože Rakovec: Jezera hladnega zraka - slovenske raziskave


PDF (222K)Spomini


Andrej Hočevar: Prof. dr. Marjan Čadež, eden izmed utemeljiteljev sodobne meteorološke šole v Jugoslaviji


PDF (178K)

 

Andrej Hočevar: Začetki moje strokovne poti - meteorološka opazovanja na Kredarici


PDF (311K)

 

Tanja Cegnar: Spominjamo se


PDF (167K)