Akademija znanosti

Stanje in bodoče usmeritve umetnega vpliva na vreme v ZDA


Ameriška akademija znanosti je leta 2000 z namenom, da oceni stanje na podrocju umetnega vpliva na vreme, imenovala poseben Odbor, sestavljen iz najboljših strokovnjakov, z nalogo, da pripravi posodobljeno oceno možnosti umetnega vpliva na vreme za zagotavljanje ugodnih ucinkov za vodno gospodarstvo in zmanjšanje posledic vremensko pogojenih ujm. Zadnje tako poročilo so pred tem naredili leta 1964. Kakšno trenutno stanje je na tem področju po 40. letih našel imenovani odbor in kaj je predlagal, si lahko ogledate v povzetku spodaj.


Status umetnega vpliva na vreme (pdf)