O strani Skeptical science

O spletni strani Sceptical Science


Namen spletne strani Skeptical Science je razložiti, kaj so znanstveniki povedali o globalnem segrevanju v recenziranih strokovnih člankih. Ko pregledamo več argumentov skeptikov globalnega segrevanja, najdemo skupne vzorce. Skeptiki običajno osredotočijo svoje argumente na ozke dele  sestavljanke, medtem ko zanemarjajo širšo sliko. Na primer, osredotočili so se na elektronsko pošto v okviru afere „Climategate“ in zanemarili celotno težo znanstvenih dokazov o antropogenem  globalnem segrevanju. Trditve podkrepijo z nekaj rastočimi ledeniki in zanemarijo svetovni trend pospešenega krčenja ledenikov. Pri trditvah o globalnem ohlajanju ne upoštevajo, da planet kot celota še vedno kopiči toploto. Pričujoča spletna stran predstavlja širšo sliko podnebnih sprememb - z razlagami na osnovi recenziranih znanstvenih člankov.


Najpogostejši razlog za sejanje dvoma o antropogenem segrevanju ozračja  je politične in ne znanstvene narave. Na primer: „Vse je liberalna zarota, ki širi socializem in poskuša uničiti kapitalizem“. Nekdo je zapisal: „Tisti, ki si najbolj prizadevajo, da je treba nekaj storiti v zvezi z globalnim segrevanjem, često počenjajo stvari, s katerimi se ne strinjam“. Toda, iskanje vzroka za globalno segrevanje je popolnoma znanstvene narave. Na tej spletni strani smo iz razprav izključili vsakršno politiko in se osredotočamo izključno na znanstvene argumente.

SEZNAM SLOVENSKIH PREVODOV

 O avtorju


Spletno stran Skeptical Science vzdržuje John Cook. Študiral je fiziko na Univerzi v Queenslandu v Avstraliji. Po diplomi je specializiral solarno fiziko in se znanstveno ne ukvarja s proučevanjem podnebja. Zato znanost, ki je predstavljena na spletni strani, ni plod njegovega dela, ampak je neposredno povzeta iz recenziranih znanstvenih publikacij. Tisti, ki dvomijo o predstavitvi problemov, morajo najprej pregledati izvorne publikacije, od koder so predstavitve povzete (kjerkoli je to mogoče, so navedene povezave do originalnih znanstvenih prispevkov).


Razen prostovoljnih donacij ni posebnih sredstev za financiranje vzdrževanja spletne strani – vzdržuje jo s svojimi osebnimi sredstvi. John Cook ni povezan z nobeno organizacijo ali politično skupino. Spletna stran je izključno sad entuziazma. Grafično podobo strani je oblikovala njegova soproga, sicer nadarjena oblikovalka spletnih strani.

O slovenskem prevodu


V novembru in decembru 2010 je Slovensko meteorološko društvo organiziralo vrsto predavanj in okroglih miz, posvečenih podnebnim spremembam. Pri razpravah so nekateri člani uporabljali argumente s te spletne strani. Ker spletna stran Skeptical Science kompetentno in zelo široko osvetljuje probleme in daje številne odgovore na pogosto postavljena vprašanja, smo se nekateri člani Slovenskega meteorološkega društva lotili prevajanja kot prostovoljci. Upamo, da bomo s tem pripomogli k boljši predstavitvi problema segrevanja Zemlje širšemu krogu bralcev v Sloveniji. Poleg prevodov člankov na tej spletni strani je Slovensko meteorološko društvo v marcu 2011 pripravilo dokument z naslovom "Stališče SMD o podnebnih spremembah", kjer je problem podnebnih sprememb obširno predstavljen.