Poletna šola


Začetek šole ob 9.00 dne 12. junija 2010


Prvo tovrstno neformalno izobraževanje, namenjeno

ljubiteljem spremljanja in opazovanja vremena, je

poleg prenosa znanj predstavljalo tudi medsebojno spoznavanje meteorologov amaterjev in poklicnih meteorologov. Celodnevnega izobraževanja, na katerem so predavatelji, člani SMD in zaposleni na ARSO, predstavili delo in strokovne vsebine, se je udeležilo štirideset meteorologov amaterjev iz vse Slovenije. Ker se večina teh druži na spletnih meteoroloških forumih in o vremenskih razmerah preko svetovnega spleta poroča javnostim, je bil glavni namen meteorološke šole predstavitev strokovnih podlag spremljanja vremenskih razmer ter s tem vplivati na kakovost meritev in skrb za objektivno poročanje.


Predavanja:


Gregor GREGORIČ:      Meteorološke meritve in opazovanja (pdf, 894 KB)

Drago GROSELJ:          Umerjevalni laboratorij ARSO (pdf, 1.0 MB)

Gregor VERTAČNIK:      Kontrola in priprava podatkov (pdf, 4.4 MB)

Gregor VERTAČNIK:      Analiza podatkov za potrebe proučevanja podnebja (pdf, 4.7 MB)

Jure CEDILNIK:              Meteorološki modeli (pdf, 1.5 MB)

Andrej HRABAR:            Napovedovanje vremena (pdf, 4.4 MB)