Arhiv starejših   predavanj

dr. Lučka Kajfež Bogataj; 28. marec 2013: Predstavitev knjige Vroči novi svet


dr. Marija Zlata Božnar, 15.november 2012: Modeliranje širjenja onesnaženja v ozračju nad kompleksnim terenom

Matic Ivančič, 7. junij 2012: Modeliranje širjenja onesnaženja v zunanjem zraku


doc.dr. Nedjeljka Žagar, 15. marec 2012: Kje je osrednja lokacija
intertropske konvergenčne cone (ITCZ)?


dr. Andrej Ceglar, 7. februar 2012: Uporaba dinamičnega simulacijskegamodela rasti in razvoja rastlin za napovedovanje količine pridelka v spremenjenih podnebnih razmerah

dr. Nedjeljka Žagar, 23. november 2010: O napovedljivosti, metuljčkih in povečevalnem steklu

Gregor Vertačnik,  9. november 2010: Podnebna(e) sprememba(e) - izziv za stroko


dr. Lučka Kajfež Bogataj, 16. november 2010:  Podnebne spremembe - trenutno raumevanje stanja

Peter Frantar, 25. marec 2010: Vodna bilanca Slovenije (pdf)


dr. Gregor Skok, 27. oktober 2009: Analiza in verifikacija padavin nad nizkimi in srednjimi geografskimi širinamimag. Miha Pavšek, 16. april 2009: Beli zmaji brez voznega reda


Gregor Vertačnik, 23. marec 2009: Sibirsko jutro na Komni


Gregor Vertačnik, november 2008: Arktični morski led 2007/2008


Gregor Vertačnik, oktober 2008: Meteorološke značilnosti mrazišč


prof.dr. Lučka Kajfež Bogataj, marec 2008: Podnebne spremembe - čas izbire: blaženje, prilagajanje ali trpljenje