Predsednica: Tanja Cegnar
Podpredsednik: Andrej Hrabar
Tajnik: Miha Demšar
Blagajnik: Andrej Velkavrh
Člani: Nina Črnivec
  Matija Klančar
  Katarina Kosovelj
Odgovorna urednica Vetrnice:
Mojca Dolinar