Predsednik: Jožef Roškar
Podpredsednica: mag. Tanja Cegnar
Tajnik: Miha Demšar
Blagajnik: Andrej Velkavrh
Odgovorna urednica Vetrnice: mag. Mojca Dolinar
Člani: dr. Klemen Bergant
  Andrej Hrabar
  Katarina Kosovelj