Predsednica: Tanja Cegnar
Podpredsednik: Andrej Hrabar
Tajnik: Miha Demšar
Blagajnik: Andrej Velkavrh
Člani: Andrej Kranjc
  Matija Klančar
  Katarina Kosovelj

Odgovorna urednica Vetrnice:
Mojca Dolinar

Odgovorni urednik spletne strani:                    Jožef Roškar