Naslov:

Slovensko meteorološko društvo
Vojkova 1b
SI-1000, Ljubljana

Številka transakcijskega računa: 
SI56 0201 1002 0034 588

Davčna številka:  57396671