SLOVENSKO METEOROLOŠKO DRUŠTVO


Slovensko meteorološko društvo (SMD) je strokovno društvo, ki združuje večino strokovnjakov na področju meteorologije ali pa zanesenjakov, ki se z vremenom ljubiteljsko ukvarjajo. Trenutno šteje 117 članov. Osnovni cilj društva je popularizacija meteorologije kot naravoslovne vede iz skupine matematično-fizikalnih ved. Člani skrbijo tudi za izmenjavo informacij med člani društva ter med društvom in širšo javnostjo. Člane vzpodbujamo k objavljanju prispevkov v poljudno-znanstvenih časopisih in organiziramo predavanja, na katerih predstavljamo različne aspekte spremljanja in preučevanja ozračja in njenega vpliva na naše življenje. Na naših spletnih straneh objavljamo zanimivosti o vremenu in podnebju, ker se zavedamo, da je svetovni splet učinkovit medij in dostopen najširši javnosti. Na ta način poskušamo izpolniti tudi naš drugi najpomembnejši cilj, namreč zavedanje najširše javnosti o pomenu poznavanja vremena in podnebja pri vsakodnevenem življenju, predvsem da se lahko uspešneje zavarujemo pred škodljivimi posledicami, ki jih občasno povzroča vreme. Praviloma enkrat letno izdajamo glasilo Vetrnica, ki prinaša zanimive teme in je tudi dostopno na spletnih straneh.

Upam, da vam bo sprehod po naših spletnih straneh v veselje in da boste izvedeli kaj zanimivega. Vaših pripomb, vzpodbud in predlogov bomo zelo veseli in jih upoštevali pri aktivnostih našega društva.


Tanja Cegnar
predsednica SMD