Elektronski naslov:
slovensko.met.drustvo@rzs-hm.si


Običajna pošta:
Slovensko meteorološko društvo
Vojkova 1/b
1000 Ljubljana