Skok, G.:

Uvod v meteorologijo

Učbenik je primarno namenjen študentom različnih fakultet, ki v okviru študija poslušajo uvodni predmet iz meteorologije, a obravnava številne teme, ki bi bile zanimive tudi za ostale bralce. Sestavljajo ga vsebine, ki omogočajo osnovno razumevanje dogajanja in najpomembnejših procesov v ozračju ter postopka izdelave vremenske napovedi. Učbenik vsebuje tudi številne praktične računske naloge s podanimi rešitvami, ob katerih so teoretični koncepti razumljivejši in praktično uporabnejši. Za razumevanje vsebine učbenika večinoma zadošča srednješolska raven znanja fizike in matematike, pri čemer so nekatere bolj zapletene izpeljave in obravnave na voljo v dodatnih poglavjih na koncu učbenika.

Učbenik v PDF obliki je na voljo brezplačno. Predelan je na format A4.

ISSN: 2712-2409

ISBN: 978-961-6619-25-7

COBISS.SI-ID: 51385859Skok, G.:

Introduction to Meteorology

This is an English version of the textbook in Slovenian »Uvod v meteorologijo« first published in 2020. The English version is chiefly intended for international students who are attending the introductory meteorology courses at the University of Ljubljana but do not understand the Slovenian language. It is also aimed for English-speaking readers from the general public who are curious about our atmosphere and the weather and may find the content interesting or useful. Its content enables a basic understanding of the most important processes in the atmosphere and how weather forecasts are prepared. The textbook also contains many practically-themed problem-solving exercises with solutions provided, making the theoretical concepts more understandable and practically useful.

The textbook in PDF format is available free of charge.

ISBN: 978-961-6619-36-3

COBISS.SI-ID: 154151427