Hočevar, A., in Z. Petkovšek:
Meteorologija.
Univerza v Ljubljani,

Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 1995. S prijaznim dovoljenjem BF

– Biotehniške fakultete na Univerzi v Ljubljani.


Prvi slovenski univerzitetni učbenik meteorologije – izpopolnjena

izdaja. Namenjen je študentom biotehnične fakultete. študentom

geografije in kot uvod bodočim meteorologom na fakulteti za

naravoslovje in tehnologijo.