Divjak, M.:
"Merjenje padavin z radarjem".

Presek, Vol. 19, No. 5, 316–319. DMF, 1992.

Poobjava s prijaznim dovoljenjem DMFA – Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije – in DMFA-založništva.


Članek na srednješolskem nivoju opisuje, kako deluje vremenski radar na Lisci pri Sevnici. Izpeljana je preprosta oblika radarske enačbe, ki povezuje moč radarskega odmeva s sipalnim presekom ovir – dežnih kapljic. Primerjava talnih meritev padavin v Celju in soležnih radarskih meritev kaže, da so sipalni preseki dobro korelirani z jakostjo padavin.Divjak, M.:
"Radar measurement of precipitation in non-optimal conditions".

International Seminar on Advanced Weather Radar

Systems, Collier, C. G. (Ed.), 150–158. COST 75 Project, European

Communities, 1999. Reproduction kindly permitted by European

Communities.


Differences between the radar-estimated rainfall aloft and the

corresponding raingauge-measured rainfall at the ground can be

corrected by various techniques. In this article, three typical

representatives of the following three main correction classes are

statistically evaluated and inter-compared, using a common radar /

raingauge data set: assessment factors, regression functions, and

vertical extrapolations.


Divjak, M.:
"Radarsko merjenje padavin v neoptimalnih razmerah".

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, FMF, Ljubljana, 1996.

Poobjava s prijaznim dovoljenjem FMF – Fakultete za matematiko in

fiziko na Univerzi Ljubljana.


Magistrsko delo najprej predstavi teorijo radarskega merjenja padavin. Sledijo opis sočasnega merjenja padavin z vremenskim radarjem in s talno mrežo 80 ombrometrov, analiza preko 6000 ur izmerkov ter določitev radarskih napak. Nazadnje je prikazanih in preizkušenih pet metod za povečanje natančnosti pri merjenju v neoptimalnih razmerah.Divjak, M.:
"Kalibracija vremenskega radarja s kroglo".

Tehnično poročilo. ARSO, Ljubljana, 2007.

Poobjava s prijaznim dovoljenjem ARSO – Agencije RS za okolje.


S C-pasovnim vremenskim radarjem na Lisci smo izmerili ekvivalentno

radarsko odbojnost kovinske krogle s premerom 30 cm pri oddaljenosti

13 km. Krogla je bila dvignjena v zrak s privezanim helijevim

balonom.

 


Divjak, M.:

"Zgodovina radarskega zaznavanja in merjenja padavin v Sloveniji".

Pol stoletja slovenskega meteorološkega društva,

Hočevar, A. (urednik), 80–85. DMS, Ljubljana, 2004.

Poobjava SMD – Slovenskega meteorološkega društva.


Članek prikazuje zgodovino radarskega zaznavanja in merjenja

padavin v Sloveniji od leta 1971 do 2004.


Divjak, M.:
"Convection development in a sheared wind field".

Technical Report. Slovenian Hydrometeorological Institute, Slovenia,

Ljubljana, 1988.

Redistribution kindly permitted by ARSO – Slovenian Environmental

Agency.


Effects of the ambient wind profile on the atmospheric convection

development are studied using a three-dimensional numerical model.

Temperature and humidity fields used, and microphysical processes

included are directed specifically toward the studying of

mid-latitude summertime continental thunderstorms. Convection is

triggered by the initial temperature and momentum perturbation in a

form of a shallow radial symmetric warm updraft.
Misumi, R., M. Divjak, S. Tanahashi, T. Takeda:

"A numerical study of the formation of organized convective storms: Part I. Formation patterns of long-lasting cells".

J. Meteor. Soc. Japan, Vol. 72, No. 2, 235–253, 1994.

Redistribution permitted by Meteor. Soc. Japan under Creative Commons licence
CC BY 4.0.


A three-dimensional numerical simulation of a convective-cloud ensemble was performed in order to study the formation process of long-lasting precipitating convective cells. As the initial condition, random small thermals were given in the horizontally homogeneous atmosphere.

 


Divjak, M.:
"Pomen radarjev v sistemu obrambe pred točo".

V: Obramba pred točo v SR Sloveniji: osnove, dosedanje izvajanje,

uspešnost, bodoča dejavnost / glavni nosilec naloge Jože Rakovec.

Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo s soizvajalcem

Hidrometeorološkim zavodom Slovenije, Ljubljana, 1988, str. 37–42.

Objavljeno z dovoljenjem Fakultete za matematiko in fiziko Univerze

v Ljubljani, izdanim dne 23. 6. 2023.


V prispevku je prikazana primernost vremenskega radarja za potrebe

obrambe pred točo in podano je mnenje o njegovi optimalni izbiri za

ozemlje velikosti okrog 100 × 100 km.Divjak, M., et al.:
"Toča in obramba pred njo".

ARSO, Ljubljana, 2005.

Poobjava s prijaznim dovoljenjem ARSO – Agencije RS za okolje.


Z zahoda se približujejo črni nevihtni oblaki. Posevkom na njivah

grozi, da jih bo oklestila huda toča. Skupina mladih vojščakov hitro

steče na polja in začne iz lokov s puščicami streljati v zrak. Takoj

se ulije močan dež in le tu in tam pade kako drobno zrno toče.

Mladci so bili uspešni! Preprečili so katastrofo! Ali res?