Skupna mednarodna izjava ob svetovnem dnevu meteorologije 2021


Slovensko meteorološko društvo se je pridružilo skupni izjavi številnih meteoroloških društev in organizacij, s katero ponovno opozarjamo na nujnost učinkovitejšega reševanja podnebne krize.

Prilagamo skupno izjavo v originalu.


 


Slovenski projekt RESCCCUE prejel nagrado Evropskega meteorološkega društva o ozaveščanju in komunikaciji za leto 2020
Nagrado Evropskega meteorološkega društva o ozaveščanju in komunikaciji za leto 2020 je prejel slovenski projekt RESCCCUE (“REminding Slovenian authorities Climate Change Crisis requires Urgent Effort”). Izbrani projekt si prizadeva okrepiti znanstveno utemeljeno oblikovanje podnebnih politik ter na vseh ravneh družbe izboljšati podnebno pismenost v Sloveniji.


Nosilci projekta so štirje mladi slovenski meteorologi in klimatologi dr. Žiga Zaplotnik (Univerza v Ljubljani), dr. Lina Boljka (Colorado State University), Nina Črnivec (Agencija RS za okolje) in Aljoša Slameršak (Autonomous University of Barcelona). V prejšnjem letu so skupaj povezali več kot 100 vodilnih slovenskih znanstvenikov (meteorologov, klimatologov, oceanografov, fizikov, biologov, kemikov, geografov in drugih) ter napisali odprto pismo slovenski vladi, naslovljeno “Zahteva slovenskih raziskovalcev za sprejetje takojšnjih ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje”. Odprto pismo je bilo deležno širše objave v medijih, doseglo je celo odziv politikov in odločevalcev. Sledile so številne dejavnosti dodatnega ozaveščanja o podnebni krizi, ki so jih štirje mladi znanstveniki opravljali tako posamično kot tudi družno v ekipi. Dejavnosti so vključevale zelo raznolike načine komunikacije (televizija, radio, časopisi, revije, podkasti, predavanja, seminarji, panelne razprave, socialna omrežja) z namenom učinkovitega dosega različnih tipov ciljnega občinstva. Poleg osveščanja javnosti o podnebni krizi, štirje mladi znanstveniki dodatno promovirajo raziskovanje področij meteorologije in klimatologije mlajši slovenski generaciji.


Projekt RESCCCUE je močno podprlo tudi Slovensko meteorološko društvo, ki je v svoji nominaciji med drugim izpostavilo, da so obsežni rezultati projekta v celoti plod prostovoljnega dobronamernega dela. Ker predstavlja boj proti podnebni krizi enega največjih globalnih izzivov, se projekt nadaljuje tudi v prihodnje, pri čemer so nekatere aktivnosti že jasno začrtane. Štirje člani RESCCCUE ekipe si pri tem s svojimi dejanji želijo služiti kot vzor znanstvenikom in raziskovalcem v ostalih evropskih državah, naj se medsebojno povezujejo in bolj aktivno vključujejo v vsakodnevno razpravo o podnebnih spremembah.
REZULTAT NATEČAJA ZA KRATKE ZGODBE NA TEMO VREMENA IN PODNEBJAINTERVJUJI

Intervjujem zmagovalcev našega razpisa za najlepšo fotografijo oblakov, ki smo jim postavili nekaj vprašanj, na katera so z veseljem odgovorili, bodo sledili še drugi intervjuji. Najdete jih na tej povezavi.

FOTOGRAFIJE OBLAKOV NAD SLOVENIJO

V letu 2017 je bil svetovni dan meteorologije posvečen oblakom. V Slovenskem meteorološkem društvu smo objavili razpis za fotografije oblakov nad Slovenijo. Na razpis smo do konca septembra prejeli številne fotografije. Strokovna komisija je bila soočena s težko nalogo izbora najboljše fotografije. Ni se mogla odločiti za eno samo, zato je izbrala tri fotografije, katerih avtorji bodo prejeli posebno priznanje društva. Izbrane fotografije so:
  • Matej ŠTEGAR: Pileus, pogled iz Orešja pri Ptuju 14. 5. 2015;
  • Dejan PAHOLE: Altocumulusi in odsev v Slivniškem ribniku, Maribor, 22. 10. 2016;
  • Gregor SKOK: Lečasti oblak nad Ljubljano v jutranjih urah 30. 12. 2016.
Izbrane fotografije in izbor izmed ostalih si lahko ogledate v Galeriji oblakov.

Lepe fotografije oblakov nam lahko pošljete, četudi je razpis končan. Objavili jih bomo v galeriji oblakov. Hvala.

DEFINICIJA VROČINSKEGA VALA

Slovensko meteorološko društvo je v sodelovanju z Agencijo Republike Slovenije za okolje organiziralo znanstveni posvet na temo spremljanja ekstremne vročine v Sloveniji in njene vplivov in posledic. Na podlagi sklepov posveta je Slovensko meteorološko društvo imenovalo delovno skupino, ki je pripravila  definicijo vročinskega vala.