Spreminjanje podnebne spremenljivosti


Podnebje po starejši definiciji predstavlja povprečno vreme. Boljša, v zadnjem času pogosteje

uporabljena definicija je, da podnebje predstavlja okvire, znotraj katerih lahko pričakujemo

posamezne vremenske dogodke. Stanje podnebja opišemo s posameznimi podnebnimi

spremenljivkami, kot so temperatura, višina padavin in snežne odeje, trajanje sončnega

obsevanja in druge. Vse te spremenljivke in tudi njihove statistike se nenehno spreminjajo: iz

dneva v dan, iz meseca v mesec, iz sezone v sezono, iz leta v leto. Te spremembe so lahko

zelo velike in odražajo dejansko spremenljivost vremena in podnebja. Spremenljivost

podnebja je posledica naravnih dejavnikov (astronomski vplivi, izbruhi vulkanov...) in

človekove dejavnosti (predvsem preko izpustov toplogrednih plinov). Na izmerjene vrednosti

ne vpliva le spremenljivost podnebja, temveč tudi posledice, ki jih je človek povzročil s spremembami naravnega okolja. Običajno rečemo, da so to umetni vplivi. Mednje sodijo spremembe v okolici merilnega mesta (poselitev, vegetacija) ter spremembe merilnih tehnik in inštrumentov. Nemalokrat umetni vplivi zakrijejo spremenljivost podnebja. Le kako lahko iz

takšnih meritev ugotovimo, da se podnebje v resnici spreminja in da ne gre le za vpliv drugih

dejavnikov v bližnji okolici? Več