Povzetek Koebenhavnske diagnoze


24. novembra 2009 je skupina 26 znanstvenikov izdala poročilo, imenovano Copenhagen Diagnosis. Poročilo je posodobljeno zadnje poročilo Mednarodnega odbora za podnebne spremembe (IPCC 2007 WG1 report). Za lažji in hitrejši pregled poročila, poglejte slovenski povzetek. Poročilo je pomembno, ker so v njem zbrani in izpostavljeni izsledki o podnebju in njegovi spremenljivosti, ki še niso bili zajeti v poročilu IPCC. Namreč meritve v zadnjih letih že kažejo, do so bile nekatere napovedi in scenariji v zadnjem IPCC poročilu preveč optimistične.