NOVA GRAFIČNA PODOBA DRUŠTVA

Na prvi seji Upravnega odbora društva 18. februarja 2009 smo sprejeli osnovne usmeritve
našega delovanja v letošnjem letu s ciljem, da bi sčasoma postalo društvo bolj prepoznavno in
morda tudi bolj zanimivo. Zaradi tega smo v središče našega programa dela tokrat postavili
obnovitev izdajanja društvenega glasila. Glasilo naj ne bi bilo nadaljevanje nekdanjih
"Razprav", ki so bila strokovni časopis, ampak bi imelo informativno vlogo za širšo javnost,
povezovalno za člane društva, hkrati pa bi predstavljalo tudi medij za objave strokovnih in
poljudnih člankov, ki bi bili zanimivi tako za meteorologe kot širšo javnost. Osnovni tematski
sklopi novega glasila, ki smo ga imenovali Vetrnica, bodo: Pod drobnogledom, Iz življenja
društva, Študentski kotiček, Razprave, Novosti v medijih, Napovednik in Naj meteo
fotografija.

Glede na zelo omejena finančna sredstva društva bo tiskano glasilo izjema. Praviloma ga
bomo objavljali na spletu. Hitro smo ugotovili, da moramo prenoviti spletne strani, če
želimo, da bo zanje več zanimanja in da bo glasilo imelo spodoben medij. Prenova spletnih
strani na način, da bodo le-te dobro oblikovane in očem prijazne, pa zahteva izdelavo nove
celovite grafične podobe društva. S pomočjo strokovnjakinje za oblikovanje smo pripravili
nov logotip, grafično podobo spletnih strani ter grafično obliko Vetrnice, kar vse skupaj
predstavlja novo celovito grafično podobo našega društva. Z mnogimi člani smo se skupaj
odločali o novem logotipu. Večina je v predlogu logotipa najprej opazila ptička in se vprašala,
kaj neki ima ptiček skupnega z meteorološkim društvom, ali ne bi bolj ustrezal logotipu
kakšnega ornitološkega društva. Pa ima. Meteorologi in ptice si delimo nebo, mi ga
opazujemo, ptice pa po njem letajo. Pa to še ni vse: ptice se družijo v jatah, mi pa v društvu.
Naslednja podoba, ki jo opazimo v predlogu, je stilizirana vetrnica, ki predstavlja kontinuiteto
z dosedanjim logotipom. V barvah pa lahko prepoznamo tudi nebo, sonce in vodo. In
najpomembnejše: predlagan logotip se lepo sklada s predlogom vstopne spletne strani, pa tudi
z grafično podobo Vetrnice.

Upravni odbor SMD