Kljub opozorilu »oštar pas« se nismo mogli upreti, da ne bi pobožali prijaznega psička