Boris, naš najbolj vnet pohodnik in fotograf obenem, na vhodu v narodni park