Ob pomoči vrlih slovenskih fantov je tudi Vesna prišla na Veliko Koso